AUTOMOTIVE DEPARTMENT

DOWNLOAD

8322/2 - AUTOMOTIF ELEKTRIK DAN DIESEL MODUL 1 : Sistem Elektrik Automotif 1.1 - Bateri 1.2 - Asas Elektrik Automotif MODUL 2 : Sistem Penyalaan 2.0 - Sistem Penyalaan 2.1 - Jenis Sistem Penyalaan 2.2 - Osiloskop Sistem Penyalaan MODUL 3 : Sistem Penghidup 3.0 - Sistem Penghidup 3.1 - Fungsi Dan Kendalian Bahagian Motor Penghidup 3.2 - Jenis Motor Penghidup 3.3 - Kendalian Solenoid 3.4 - Merombak Rawat Sistem Penghidup Sistem Penghidup - Gelung Medan Sistem Penghidup - Motor Arus Terus MODUL 4 : Sistem Pengecas 4.0 - Sistem Pengecas 4.1 - Sistem Pengecas 4.2 - Alternator 4.3 - Penyenggaraan Alternator , Sistem Pengecas , Sistem Pengecas - Prinsip Alternator file , Sistem Pengecas - Prinsip Rotor , MODUL 5 : Sistem Penyejukan Dan Pelinciran 5.1 - Sistem Penyejukan , Ujian Pra 5.2 - Rawatan Sistem , 5.2 - Rawatan Sistem 5.3 - Kerja Flushing 5.4 - Penyenggaraan Sistem Penyejukan 5.5 - Sistem Pelinciran 5.6 - Penyenggaraan Sistem Pelinciran , Latihan Modul , 5.2.1 - Ujian Kebocoran Kuiz , Nota Sistem Pelinciran Siri 1 , Video Sistem Pelinciran 1 , Video Sistem Pelinciran 2 , Video Sistem Pelinciran 3 , Video Sistem Pelinciran 4 , Sistem Pelinciran Video 1 , Kuiz 5.5 - Sistem pelinciran Ujian Bulanan Mac 2010 Kuiz Sistem Penyejukan file Takungan Minyak Pelincir file Kendalian Penapis Minyak Pelincir file Sistem Pelinciran Jenis Dayabekal file Penyejuk Minyak Pelincir file Pam Minyak Pelincir file Sistem Pelinciran Jenis Simbah MODUL 6 : Enjin Disel 6.0 - Enjin Disel 6.1 - Sistem Bahan Api Disel 6.2 - Bahagian-Bahagian Sistem Bahan Api Disel 6.3 - Ujian Dan Pelarasan 6.4 - Penyenggaraan How Stuff - How Diesel Engine Work file How Stuff Video - Diesel Engine Evolution file How Stuff Video - How Modern Diesel Engines Work file External Video - Common Rail Diesel Explained file External Video - Common Rail Engine file Assignment 1 - Nyatakan komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem bahanapi disel Tugasan Assignment 2 - Berikan perbezaan diantara enjin petrol & enjin disel Tugasan Assignment 3 - Apakah fungsi pemancit dan pam pemancit Tugasan Quiz Unit 7 - Enjin Disel Kuiz Video - Prinsip Asas Enjin Disel file Video - Sistem Bahanapi Disel file Video - Pam Bahanapi Disel file Video - Penapis Bahanapi Disel file Video - Sistem Induksi Enjin Disel file Video - Pam Pemancit Jenis Sebaris file External Video - Pemancit file Rumusan Video - Prinsip Asas Enjin Diesel Tugasan Rumusan Video - Sistem Bahanapi Disel Tugasan Rumusan Video - Penapis Bahanapi Disel Tugasan Rumusan Video - Pam Bahanapi Disel Tugasan Ujian Bulanan April 2010 MODUL 7 : Keusahawanan 7.0 - Keusahawanan 7.1 - Pengenalan Kepada Keusahawanan Nota Unit 1 - Pengenalan Kepada Keusahawanan Powerpoint presentation 7.2 - Milikan Perniagaan Nota Unit 2 - Milikan Perniagaan Powerpoint presentation 7.3 - Pemasaran Nota Unit 3 - Pemasaran Powerpoint presentation 7.4 - Rancangan Perniagaan Nota Unit 4 - RP Pengenalan Powerpoint presentation Nota Unit 4 - RP Rancangan Pemasaran Powerpoint presentation Nota Unit 4 - RP Rancangan Operasi Powerpoint presentation Nota Unit 4 - RP Rancangan Organisasi Powerpoint presentation Nota Unit 4 - RP Rancangan Kewangan Powerpoint presentation Laman Web Suruhanjaya Syarikat Malaysia file Lam Web Institut Keusahawanan Negara file Laman Web MEDEC file Laman Web Majlis Penggalakan Ekonomi Belia file Laman Web Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga (TEKUN) file Forum Modul 7 - Keusahawanan Kuiz Pra 1 Kuiz Pra 2 Kuiz Pra 3 Kuiz Pra 4 Definisi Peniaga, Usahawan Dan Keusahawanan Tugasan Ciri-ciri Usahawan Berjaya Tugasan Kuiz Pra 5 Kuiz Pra 6 Kuiz Pra 7 Kuiz Pra 8 Prosedur Penubuhan Milikan Tunggal Dan Perkongsian Tugasan Format Rancangan Perniagaan Tugasan Ujian Bulanan Julai 2010 Kuiz Contoh-Contoh Rancangan Perniagaan file Format Rancangan Perniagaan file Borang RP Kosong KOLEKSI SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN Soalan SPM AED 2009 Soalan Pertengahan Tahun AED 2009 Soalan Akhir Tahun AED 2009 - SMT PD Soalan Akhir Tahun AED 2009 - SMT Kajang Soalan Akhir Tahun AED 2009 - SMT Taiping Soalan Pertengahan Tahun AED 2010 - SMT Port Dickson Skima Soalan Pertengahan Tahun AED 2010 - SMT Port Dickson

Rabu, 4 Mei 2011

ANUGERAH KECEMERLANGAN AUTOMOTIF
Tiada ulasan:

Catat Ulasan